Danske Bank tarjoaa kokonaisvaltaisia pankkipalveluita henkilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaille.Heidän tavoitteensa oTanja Kaltiolan olla ykkönen asiakaskokemuksessa. Heidän asiakaslupauksensa on auttaa asiakkaitaan olemaan taloudellisesti varmoja ja saavuttamaan päämääränsä tekemällä pankkiasioinnista ja tärkeistä taloudellisista päätöksistä helppoja. He haluavat tulla nähdyksi ihmisläheisenä ja aidosti kiinnostuneena pankkina. He haluavat keskittyä siihen, miten asiakkaat voivat menestyä. Danske Bank Annual Conference – on vuosittain järjestettävä asiakastilaisuus yritysasiakkaille. Vuoden 2017 seminaarin teemana Digi, innovaatiot, yritysten talous – tulevaisuus on nyt! Seminaarissa oli alan huippupuhujia, asiantuntijoita ja case-esimerkkejä ja livekuvitus. Danske Bankin Global Cash Manager Tanja Kaltiola kertoo kokemuksestaan livekuvituksesta tässä seminaarissa.

“Järjestämme vuosittain toistuvaa ammatillista seminaaria Danske Bank Annual Conferencea asiakkaillemme. Ajattelin, että voisimme tänä vuonna ottaa uutena elementtinä seminaariin mukaan myös livekuvituksen. Koin tärkeäksi että puhujien materiaalien lisäksi saimme tärkeimmät luennot tallennettuna visuaaliseksi kiteytetykseksi. Olen nähnyt livekuvitusta tilaisuuksissa, joihin olen itse osallistunut ja hyödyntänyt visuaalisia muistiinpanoja muistini tukena. Säästän silloin paljon itseltäni kun pystyn tilaisuuksissa kuuntelemaan ja omaksumaan asioita itse kirjoittamatta. Tilaisuuden jälkeen olen saanut visuaaliset muistiinpanot, joiden avulla olen voinut opettaa tilaisuudessa kerrotut asiat kollegoilleni.

 

Arvokasta tietoa kiteytettynä osallistujille, vahvistunut muistijälki ja hyvää mieltä.

Tilaisuuden ydinsanoman visuaalisesta tiivistämisestä on paljon arvoa meidän asiakkaille ja myös henkilökunnallemme. Aidosti koemme että ne luennot mitä meillä oli seminaarissa, on äärettömän arvokasta tietoa osallistujille. Sen kaiken kiteyttäminen noin tiiviiseen visuaaliseen pakettiin tämän valtavan tietotulvan aikana auttaa heitä muistamaan ja sisäistämään tärkeät asiat helpommin.

Näen että visuaalisten muistiinpanojen avulla muistijälki tilaisuuden annista vahvistuu. Sanotaanhan että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Minusta kiteytys kuvallisessa muodossa auttaa muistamaan paljon laajemmin asioita kuin olisin kirjoittanut sivutolkulla sanallisia muistiinpanoja. Onhan se ihan luksusta että pystytään tarjoamaan yhden dian kokoiset muistiinpanot päivän puheenvuoroista sen sijaan kuin että osallistujilla olisi 420 diaa selattavana.

Järjestäjän näkökulmasta näen, että livekuvituksella on paljon vielä uutuusarvoa. Se auttaa luomaan myönteistä mielikuvaa yrityksestä, joka tarjoaa tilaisuudessaan osallistujien avuksi tälläistä. Se tuo Goodwilliä.

Ilmaisun tapa livekuvituksessa on minusta ihmisläheinen, kun asioita kuvallistetaan käsin, vähän kuin sarjakuvamuodossa. Siinä on mukana usein huumoria. Jo tavasta ilmaista tulee sellaisia mielleyhtymiä, että siitä tulee lähtökohtaisesti hyvä mieli. Se saa hymyn kasvoille. Käsin tekemisessä on mukana inhimillinen puoli, se ole niin formaalia, siinä on mukana jotain lapsenomaisuutta.

Yrityksemme linjaa kuunnellen

Liina onnistui siinä, mitä hän tuli tekemään. Tykkäsin kaikista kiteytyksistä mitä hän teki. Arvostan sitä että niistä todellakin näkyi se että meidän brändikäsikirjaan oli tutustuttu ja ne noudatti meidän ulkoista ilmettä, säilyttäen silti Liinan oman persoonallisen käsialan. Kuvat olivat älyttömän hyvä kombo näitä kahta. Ammatimaisuus Liinan työssä näkyy vahvasti siinä, että Liina pystyi tekemään kiteytyksen luentojen aikana ja hurjalla nopeudella.

Livekuvituksen potentiaali

Näen livekuvituksella ja visuaalisella ajattelulla aivan rajattoman potentiaalin. Käyttömahdollisuuksia on tosi paljon, paitsi tämän tyyppisissä ulkoisissa tilaisuuksissa, missä on tavallisestikin tallennettu tavalla tai toisella puhujien sanomisia, myös sisäisissä projekteissa.Omassa työssäni, jossa kohtaan yritysasiakkaita neuvontapalveluissa, ja sparraan heidän kanssaan, miten he järjestävät vaikka oman käyttöpääoman hallinnan tai kansainvälisen maksuliikenteen, näen aidosti mahdollisuutena sen että pystyttäisiin livekuvituksella tai graafisella fasililitoinnilla kuvaamaan prosessia,miten tämä olisi järkevin toteuttaa.

Uuden sukupolven työntekemisen tapa on sellainen, johon livekuvitus on omiaan ja siitä on paljon hyötyä. Puhutaan siitä että, milleniaalit vaativat paljon enemmän kun meidän vanhempien työntekijöiden sukupolvi. Vanhemmat työntekijät sukupolvet ovat tottuneet että heitä manageerataan ja mennään asia edellä. Milleniaalit haluavat toteuttaa itseään ja viihtyä töissä.

Voin suositella livekuvitusta ja Liinaa seminaarityylisiin asiakastilaisuuksiin, seminaareihin ja yrityksen sisäisiin projekteihin. Myös tämän työskentelytavan kouluttamiseen yritysten sisällä, jotta työntekijät voisivat oppia tekemään jollain tavalla tätä itse ja ihan käytännössä mihin vain.

Tilaajana koen että tiesin mitä olen tilaamassa, monelle muulle livekuvitus oli oudompaa. Silti lopputulos yllätti minut positiivisesti. Tiesin mitä odottaa, silti Liina ylitti odotukset. En olisi osannut ajatella brändikuvan niin voimakasta näkymistä. Arvostan tosi paljon myös Liinan persoonallisen käsialan näkymistä. Tämä on todella todella hyvä juttu.”