Graafinen fasilitointi

Strategiaprosesseissa, muutosprosesseissa, projekteissa, yksittäisissä  työpajoissa ja tilanteissa joissa luodaan uutta.

Graafinen fasilitointi oivalluttaa kuvan kautta Graafinen fasilitoija ohjaa ja keskusteluttaa tilanteessa syntyvän kuvan avulla. Graafinen fasilitointi tuo ihmiset yhteisen kuvan ääreen. Se auttaa hahmottamaan kokonaiskuvan käsiteltävästä aiheesta. Se tuo osallistujien erilaiset näkökulmat näkyviin kuvaan ja luo yhteistä ymmärrystä ja sitoutumista. Graafinen fasilitointi tukee vuorovaikutusta ja osallisuutta ja auttaa hahmottamaan yhteiset tavoitteet ja ratkaisut niihin pääsemiseksi. Se on tehokas strateginen työväline. Lopputuloksena on kuvitus, joka tiivistää prosessissa selkeytyneet näkemykset yhteen kuvaan. Se on kuva muutoksesta, joka haluamme olla ja vie meitä kohti muutosta.

 

Näe muutos joka haluat olla -valmennus

”Kehittämistoiminnan graafinen fasilitointi toimi loistavasti kokoavana katsauksena, kun osallistujat kertoivat organisaatioittain, miten kehittämistoiminta oli edennyt valmennuksen aikana. Lisäksi fasilitointi auttoi hahmottamaan seuraavia kehitysaskeleita.”

Liina vastasi Kevan Työhyvinvointia strategisesti –valmennuksen päätösjakson graafisesta fasilitoinnista. Liina visualisoi valmennettavien organisaatioiden puheenvuorot kehityshankkeistaan visuaalisiksi muistiinpanoiksi sekä ohjasi ja keskustelutti tilaisuuden yhteenvedon ja arvioinnin.

Taina Tuomi
Tiimipäällikkö, työelämäpalvelut
Keva

”Liina on auttanut projektin tiimiä luomaan yhteisen ymmärryksen laajasta ja monimutkaisesta asioinnin tulevaisuuden rakentamisesta.

Liina on johdattanut meitä erittäin asiantuntevasti ja lämminhenkisesti. Liina on saanut tiimin heittäytymään ja sitoutumaan.

Liinan työpajoissa ja niiden välillä tapahtuva visualisointi on auttanut hahmottamaan muutosta kokonaisuutena.

Työskentely on ollut tehokasta ja tiivistä. Tuloksia on syntynyt paljon.
Työskentely on ollut sujuvaa ja tuonut uusia oivalluksia. Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Liinan työpanokseen”

Liina fasilitoi Helenin sähköisen asioinnin tulevaisuuden suunnittelu -selvitysprojektin. Kahden kuukauden osallistavaan selvitysprojektiin osallistui noin 15 henkilöä läpi organisaation. Projektissa luotiin yhteinen näkemys siitä, miten sähköistä asiointia lähdetään kehittämään.

Jukka Helin
Ryhmäpäällikkö
Helen

Jukka Helin, Ryhmäpäällikkö, Helen

Tahdon!